0
0
0
s2smodern

news11012561 tntn 3
กาฬสินธุ์-เจ้าหน้าที่ อบต.หลักเหลี่ยม อ.นามน พร้อมชาวบ้าน ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือสร้างแนวกันไฟป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้งที่จะถึง ลดความเสี่ยงเกิดไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน พร้อมเตือนชาวบ้านอย่าจุดไฟเผาป่า

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่บริเวณวัดป่าด่านชาด บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หลักเหลี่ยม พร้อมชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าดงแม่เผด โดยชาวบ้านได้ช่วยกันกำจัดเศษใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง เป็นทางยาวกว่า 500 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านหากเกิดไฟป่า และปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านไม่จุดไฟป่าเพื่อหาของป่า เพราะถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าทุกครั้ง พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ป่าดงแม่เผด หากเกิดไฟป่าจะสามารถทำการดับไฟได้ทัน

    นายสุรชัย ศรีสมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งนี้จะมักเกิดไฟป่าได้ง่ายเพราะจะมีใบไม้แห้งหญ้าแห้งซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดี ทำให้มักจะเกิดไฟป่าขึ้นซึ่งทำให้เกิดความสูยเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ หากเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายป่าไม้พืชพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควันบนิเวณพื้นที่ป่าดงแม่เผด ลดความสูญเสียทรัพยากรป่าและสัตว์ป่ารวมถึงชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ สิ่งก่อสร้างของประชาชนและของทางราชการ พร้อมกับพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยมและประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

news11012561 tntn 1

news11012561 tntn 10

news11012561 tntn 2

news11012561 tntn 11

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 ส.ค. 2561 12:20
กาฬสินธุ์ ซ้อมแผนดินโคลนถล่มในเทือกเขาภูพานเตรียมพร้อมรับมือช่วงหน้าฝน


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

26 ก.ค. 2561 10:21
กาฬสินธุ์มอบบ้านผู้ยากไร้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่รัชกาลที่ 10


"Kalasin Happiness Model" มอบบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network