0
0
0
s2smodern

news06022561 prd ks 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมเกษตรกร เพื่อสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมปลูกผักเพื่อการค้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้านมาขับเคลื่อนการอบรม

การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลาตลาดนัดชุมชนบ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการอบรมและ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลเชียงเครือจำนวน 30 คน และเกษตรกรจากทุกตำบลในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” หรือ "Kalasin Happynesse Model” และนโยบายรัฐบาล และเพื่อสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการค้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้านมาขับเคลื่อนการอบรม

ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านกับสังคม หน้าที่ของลูกเสือชาวบ้านต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ การเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การผลิตพืชตามหลักมาตรฐาน GAP การทำบัญชีครัวเรือน และวิชาเปิดโลกนาๆอาชีพด้วยดิจิทัลชุมชน


news06022561 prd ks 3

news06022561 prd ks 2

news06022561 prd ks 5
news06022561 prd ks 4

ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

05 ม.ค. 2561 13:37
สุพัฒน์มอเตอร์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศ ร่วมพัฒนากีฬาฟุตซอลกาฬสินธุ์สู่ความเป็นเลิศ


เช้าวันนี้ (5 ม.ค. 61) รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช [ ... ]

10 พ.ค. 2561 10:46
พ่อเมืองกาฬสินธุ์สั่งลุยปราบยาบ้าเดือด ตำบลเดียวไล่ออก 7 ลูกจ้างชั่วคราวฉี่ม่วง


สุดเข้มข้น “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ล่าสุด [ ... ]

31 พ.ค. 2561 10:18
อบจ.กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ดูแลสุขภาพชุมชนป้องกันโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1


วันนี้ (30 พ.ค. 2561) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network