>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

16 ม.ค. 2561 10:35
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวอยู่ในขณะนี้ [ ... ]

27 ก.ย. 2560 16:52
หมู่บ้านจัดสรรก่อกำแพงกั้นทางสาธารณะชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 10 ปี ตรวจสอบพบว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์จริงแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดมารื้อถอน


กาฬสินธุ์ - ชาวบ้านวอนเทศบาลทำการทุบกำแพงหลังหมู่บ้านจัดสรรสร้างกำแพงกั้นทางพื้นที่สาธารณะทำให้รถยนต์ไม่สามารถใช้เส้นทางได้เดือดร้อนนานกว่า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network