0
0
0
s2smodern

news19062561 wkae donation 1
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่นมัสการ ขอสัมภาษณ์พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถึงการนำระบบ e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งทางวัดซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาคและประชาชนทั่วไปที่ต้องการบำรุงพุทธศาสนาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอำเภอนำร่องที่จะนำระบบ e-Donation มาใช้

news19062561 wkae donation 4

พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า “เดิมทีการรับบริจาคของวัดหรือศาสนสถานทำโดยวิธีเขียนใบอนุโมทนาบัตร ปัจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำระบบบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทางวัด ซึ่งการบริจาคแบบเดิมคือวิธีเขียนใบอนุโมทนาบัตรมีปัญหาอยู่ที่ญาติโยมมาบริจาคแล้วนำไปประกอบการยื่นเสียภาษี แล้วทางสรรพากรก็ได้มีหนังสือมาสอบถามทางวัดว่าบุคคลเหล่านั้นได้มาบริจาคจริงหรือไม่ จำนวนจริงเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย

news19062561 wkae donation 2

พระครูสุตรัตนานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ถือเป็นผลดีแก่ทางวัด แต่จะติดปัญหาอยู่ที่บางวัดที่ยังขาดแคลนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ก็จะมีปัญหา ซึ่งทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้อาตมาภาพในฐานะเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ นำร่องนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก โยมปิยะนุช เอราวัณ สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งที่ผ่านมาทางวัดในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็ได้จัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อย มีจำนวนวัดทั้งหมด 89 วัด สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้ว 39 วัด ส่วนบางวัดที่ยังไม่มีหมายเลขผู้เสียภาษีอากรก็ได้มีการประชุมชี้แจงในที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองฯ ที่วัดป่ากล้วย ต.ลำปาว ที่ผ่านมา ก็ได้มีการประชุมชี้แจงถึงเรื่องนี้ไปแล้ว และก็ได้รับความมือจากทางคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ซึ่งวัดในอำเภอเมืองฯ ได้จัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วกว่า 90% คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้อีก 50 วัด ที่มีหมายเลขผู้เสียภาษีอากรแล้วก็จะสามารถยืนยันเข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งถือว่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี้เป็นต้นแบบของการนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation มาใช้ในจังหวัดกาฬสินธุ์

news19062561 wkae donation 5

news19062561 wkae donation 6

news19062561 wkae donation 3

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

04 มิ.ย. 2561 18:34
กาฬสินธุ์แข่งดำน้ำจับกุ้งยักษ์ส่งเสริมท่องเที่ยวพร้อมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ


สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว [ ... ]

03 ส.ค. 2561 16:54
พิพิธภัณฑ์สิรินธรเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียน


พิพิธภัณฑ์สิรินธรเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network