สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news09032561 kpcmou 7
(9 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระหว่าง 4 หน่วยงานราชการและเอกชน ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเป็นการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานป้อนภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จากที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เนื่องในวันแรงงาน  1 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ขอร่วมเป็นกำลังใจในการทำงานของแรงงานทุกคน ที่ช่วยกัน สร้างชาติ และขอให้มีการพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอพัฒนาฝีมือ เพื่อยกระดับให้มีรายได้ที่แตกต่างด้วยฝีมือมากกว่าใช้แรงงานอย่างเดียว    และก็มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย ให้ติดตามเทคโนโลยีของโลก เพื่อจะได้กำหนดตัวเอง ว่าเราจะไปอยู่ตรง ไหนของโลกในอนาคต ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ออกใบรับรองมาตรฐาน 22 สาขาอาชีพ  ใน 5  กลุ่มอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ รวมถึงเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่จะขาดแรงงานจำนวนมาก และประเทษไทยต้องเตรียมไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการลงทุน ใช้หุ่นยนต์ ใช้ปัญญาประดิษฐ์

สำหรับการจัดทำโครงการ MOU ในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ , นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , นายวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสถานบันไทย-เยอรมัน และ นายพงษ์พันธ์ ชัยกุล ผู้แทนจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีหลักการและเหตุผลว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปฏิวัติแรงงานไทย ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ทดแทนแรงงานที่ขาด แคลน เพื่อเป็นการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ตามคำขวัญวันเด็ก โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ พัฒนาบุคลากร  ให้สอดรับกับนโยบายของประเทศ ที่จะนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการ วิทยาลัยฯ จึงได้เปิด ทำการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการ ศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน รับจำนวน 20 คน คุณสมบัติผู้เรียนเป็นผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา มีเนื้อหาวิชาที่เรียนประกอบด้วย ทักษะชีวิต , วิชาเลือกเสรี      , ทักษะวิชาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใช้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี +1 โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น และสถานประกอบการ (สถานบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น และสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย รวมถึง โรงงานผู้ใช้หุ่นยนต์ในการผลิต) ใช้อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน ชั้น 3 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น      และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นสถานที่จัดการศึกษา

ซึ่งโอกาสของผู้ที่เรียนและจบการศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จะสามารเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ , รับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ  , เป็นช่างเทคนิคหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

news09032561 kpcmou 1

news09032561 kpcmou 2

news09032561 kpcmou 3

news09032561 kpcmou 4

news09032561 kpcmou 5

news09032561 kpcmou 6

news09032561 kpcmou 8

news09032561 kpcmou 9


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news08032561 kpc 8
วันนี้ (8 มี.ค. 61) ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า ปีการศึกษา 2560 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 231 คน ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จำนวน 110 คน , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 82 คน และระดับวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 39 คน ซึ่งวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ให้นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์  และสถานศึกษา เป็นการกระตุ้น  ให้ผู้กำลังศึกษา  เกิดความมานะพยายาม  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลานไปด้วย

สำหรับภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th และเพจวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

news08032561 kpc 2

news08032561 kpc 3

news08032561 kpc 4

news08032561 kpc 5

news08032561 kpc 7

news08032561 kpc 9

news08032561 kpc 10

news08032561 kpc 12

news08032561 kpc 13

news08032561 kpc 14

news08032561 kpc 16

news08032561 kpc 24

news08032561 kpc 25

news08032561 kpc 28


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news08032561 kkn 1
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและขาวบ้านหนองแข้-น้อยเจริญ ทั้ง 4 หมู่บ้านร่วมกันจัดการแข่งขันชกมวยไทยขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป เพื่อหารายได้จัดตั้งและสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน รายการ “ศึกวันรวมน้ำใจ เพื่อการศึกษา ต้านภัยยาเสพติด”

ซึ่งในรายการนี้มีนักมวยทั้งหมด 16 คู่ มวยหญิง 2 คู่ มวยชิงแชมป์ของชมรมกีฬามวยบัวขาว 4 คู่ เข็มขัด 4 เส้น และที่พลาดไม่ได้เลย ท่านที่มาในงานนี้จะได้พบกับยอดมวยช่อง 8 วันชนะ ค่ายแสนสุขยิม  ซึ่งวันชนะคือศิษย์เก่าของโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ เตรียมกลับบ้านมาโชว์ตัวให้แฟนมวยได้ใกล้ชิดแบบเป็นกันเองอีกด้วย

news08032561 kkn 5

news08032561 kkn 6

news08032561 kkn 3

news08032561 kkn 2

news08032561 kkn 4

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news07032561 eduks 4
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครูชายหื่นโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง “ขออึ๊บนักเรียนหญิง” หลังครูสาวโพสต์เฟซบุ๊กเตือนลูกศิษย์ให้ระวัง แต่กลับถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจึงออกมาขอความเป็นธรรม

          จากกรณีครูสาวของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ออกมาขอความเป็นธรรม หลังจากมีนักเรียนหญิงมาบอกว่าถูกครูชายในโรงเรียนขอมีเซ็กส์ด้วย จึงโพสต์เฟชบุ๊ก เพื่อเตือนลูกศิษย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองให้ระวังพฤติกรรมครูที่คุกคามทางเพศ ซึ่งภายหลังออกมาแฉกลับถูก สพม.24 ตั้งกรรมการสอบวินัย

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายกิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้ทราบเบื้องต้นแล้ว และได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 หรือ สพม.24 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดบังคับบัญชา ทราบว่า เรื่องดังกล่าวทาง สพม.24 ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว แต่เท่าที่ทราบเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีครูสาวโพสต์ข้อความว่าในเฟชบุ๊กว่า "ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลย เมื่อนักเรียนส่งข้อมูลมาให้ ... ครูขอมีอะไรกับหนูค่ะ... อยากวันไหนให้โทรมานัด...แถมขู่นักเรียน...ห้ามนำมาแจ้งครู" และยังมีข้อความที่เกี่ยวกับเงินที่อ้างว่าทางโรงเรียนเรียกเก็บกับผู้ปกครอง  ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดได้แจ้งให้สพม.24 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมด โดยเฉพาะกรณีที่ครูสาวระบุว่ามีครูชายขอมีอะไรกับเด็กนักเรียน กรณีมีการอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองและนักเรียน และกรณีการโพสต์ข้อความเฟชบุ๊กของครูสาว ซึ่งขณะนี้ทาง สพม.24 ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่อีก 1 ชุด เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวทุกกรณีแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นการภายใน และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ในการตรวจสอบจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

          ด้านครูสาว กล่าวว่า สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตนได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า "ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลย เมื่อนักเรียนส่งข้อมูลมาให้ ... ครูขอมีอะไรกับหนูค่ะ... อยากวันไหนให้โทรมานัด...แถมขู่นักเรียน...ห้ามนำมาแจ้งครู" ซึ่งการโพสต์นั้นจุดประสงค์เป็นการแจ้งเตือนนักเรียนหญิงและผู้ปกครองให้ระมัดระวังตัว  หลังจากมีนักเรียนหญิงส่งข้อมูลมาบอกว่าถูกครูชายในโรงเรียนขอมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งหลังจากโพสต์แล้วก็ไม่มีเกิดขึ้น กระทั่งต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สพม.24 มาสอบปากคำตน เรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กเท่านั้น แต่ไม่สอบและถามเรื่องครูชายที่มีพฤติกรรมกับนักเรียนหญิง ซึ่งขณะกรรมการอ้างว่าเรื่องยังมาไม่ถึง และขณะนี้ก็ยังไม่มีการสอบเรื่องอื้อฉาวดังกล่าว แต่ สพม.24 กลับมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงกับตน จึงทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

          ครูสาว กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง สพม.24 และ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอความเป็นธรรมที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว ซึ่งตนอยากรอให้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนไปก่อน และยังเชื่อมั่นในตัวเด็กนักเรียนที่นำเรื่องมาบอกว่าเป็นความจริง และยังทราบจากเด็กนักเรียนอีกหลายคนว่าครูชายคนดังกล่าวยังมีพฤติการณ์ในลักษณะนี้บ่อยครั้ง ส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยังไม่ได้พูดคุยแต่อย่างใด หากมีเจ้าหน้าที่มาทำการสอบสวนใหม่ตนก็พร้อมจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตนด้วย เพราะสิ่งที่ตนทำลงไปยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ของครูที่ต้องการปกป้องนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ และเป็นการแจ้งเตือน ไม่ได้มีเจตนาให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด และยืนยันที่จะสู้เพื่อความเป็นธรรมและปกป้องลูกศิษย์อย่างถึงที่สุด

          อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 ทราบว่า เรื่องดังกล่าวทาง สพม.24 ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตรวจสอบภายใน จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ แต่ยืนยันว่าการตรวจสอบจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

news07032561 eduks 2

news07032561 eduks 3

news07032561 eduks 1

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

16 ม.ค. 2565 14:23
วังบูรพานาคินทร์กาฬสินธุ์คึกคัก คนหวยแห่ส่อง


วังบูรพานาคินทร์แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบมีนักแสวงบุญแสวงโชคลาภ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 12:54
นายทุนครูโหดกินครู ปล่อยเงินกู้นอกระบบทบเพิ่มเงินต้น 4-5 เท่า ทนายนำครูยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลกาฬสินธุ์


กลุ่มครูลูกหนี้สุดทนฟ้องอาญา ครูนายทุนโหดที่ทำเอกสารกู้ปลอม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 11:15
สภาพผักตบชวา หลังผ่านกิจกรรมจิตอาสา@ห้วยสีทนมาได้ 42 วัน คนกาฬสินธุ์หวังอยากได้แลนด์มาร์คแห่งนี้กลับคืนมา


ผ่านมาแล้วถึง 42 วัน หลังจากเมื่อวันที่ (5 ธ.ค. 64)  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 09:51
หลวงตาบุญชื่น พระธุดงค์สายป่า วัย 72 ปี เดินธุดงค์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 64 ล่าสุดเข้าเขตจังหวัดมหาสารคามแล้ว


วันที่ 15 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโท [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 09:24
สลดเหตุชนแล้วหนี! เซลล์สาวขับรถกลับบ้านกลางดึกชนรถไม่ทราบชนิดดับอนาถคาที่ วอนพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแส


ร.ต.อ.วิรัตน์ วงค์ศร พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
15 ม.ค. 2565 13:14
ขนส่งมหาสารคามประกอบพิธีมังคลาภิเษกป้ายมงคล 301 หมายเลข พระครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตายกป้าย กธ 8 ต้องเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท


สนง.ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีมังคลาภิเษกป้ายทะเบียนมงคล  [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network