0
0
0
s2smodern

news05122564 pr9lpytb 6
พ่อหลวง ร.9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทรงลอดรั้วลวดหนามเพื่อไปสำรวจหาแหล่งน้ำให้ราษฎรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลอดรั้วลวดหนาม ที่บ้านกุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเป็นจุดกำเนิดของโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเขาวง

news05122564 pr9lpytb 5

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ผู้ที่ถวายงานในวันนั้น เล่าว่า

"ในขณะที่เดินไปก็ต้องผ่านบ้านราษฎรซึ่งก็เห็นสระน้ำของราษฎร แต่ล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้เพื่อกันวัว ควาย ลงไปในสระ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรและตรัสว่าจะขอผ่านตรงนี้ เจ้าหน้าที่ก็ดึงลวดหนามขึ้นเพื่อให้ในหลวง ร.9 ทรงมุดรั้วลวดหนามเข้าไป ผมก็นึกในใจว่าจะมีพระเจ้าอยู่หัวประเทศไหนมุดรั้วลวดหนามแบบนี้ไหม เสด็จพระราชดำเนินไปยามค่ำคืนเพื่อหาน้ำให้กับราษฎร ทุกคนก็มุดรั้วตามพระองค์ไป

พระองค์ก็ยังทรงหันมาทรงบอกผมว่า "อธิบดีอย่าลืมซ่อมรั้วให้เขาด้วยนะ"

news05122564 pr9lpytb 4

สรุปแล้วก็เสด็จฯไปถึงจุดคือที่ลำพะยัง หุบเหวลึกมาก น้ำก็แห้งขอด และรับสั่งว่า เนี่ยแม่น้ำลำพะยัง น้ำก่ำ ลักษณะลึกแบบนี้ เวลาหน้าฝนน้ำจะแรงมาก แม่น้ำก็คดเคี้ยวทำให้น้ำท่วม ราษฎรก็จะได้รับความเดือดร้อน หน้าแล้งน้ำก็จะแห้ง เราลองไปพิจารณาหาทางแก้ไข ว่าเราจะทำประตูกั้น เพื่อว่าหน้าฝนเราจะได้เก็บน้ำได้ และจะได้สูบน้ำไปช่วยชาวบ้านเขาด้วย ประทับอยู่ที่นั่นสักพัก ก็เสด็จฯกลับ"

news05122564 pr9lpytb 3

นายเข็มชาติ พรหมมาหล้า สำนักงานชลประทานที่ 6 ให้สัมภาษณ์ว่าพระองค์ทรงพิจารณาการสร้างอาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านกุดตอแก่น พระราชทานให้กรมชลประทานในการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบส่งน้ำโดยท่อ สร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่การเกษตรของ อ.เขาวง ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากอุโมงค์ผันน้ำราว 12,000 ไร่ และมาสร้างฝายลำพะยังบ้านกุดต่อแก่นแห่งนี้

news05122564 pr9lpytb 1

นายสมเด็จ กว้างสวาส ชาวบ้านกุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง กล่าวว่า “ได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการของพ่อหลวง ร.9 นำน้ำมาทำบ่อเลี้ยงปลา ทำนา ปลูกหญ้า เลี้ยงโค และส่งน้ำรดต้นยางพารา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวกาฬสินธุ์ และชาวไทยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

ปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ได้สร้างรั้วสแตนเลสล้อมรั้วลวดหนามไว้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

news05122564 pr9lpytb 2

0
0
0
s2smodern