0
0
0
s2smodern

news06122564 jasptmvp 7
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ที่บริเวณอ่างน้ำเก็บน้ำห้วยสีทน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

news06122564 jasptmvp 5

(5 ธ.ค. 64)  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์  ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร  นายศุษศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม

news06122564 jasptmvp 6

โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในอ่างน้ำเก็บน้ำห้วยสีทน  ร่วมกันลำเลียงผักตบชวา วัชพืช ขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

news06122564 jasptmvp 4

อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   มีขนาดความจุอ่าง 3.55 ล้าน ลบ.ม.  เป็นอ่างเก็บน้ำหลักสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือกาฬสินธุ์  ปัจจุบัน (5 ธ.ค. 64) มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1.67 ล้าน ลบ.ม. การร่วมกันแก้ปัญหาผักตบชวาและการกำจัดวัชพืชในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคสำหรับประชาชนด้วยพลังสามัคคี

news06122564 jasptmvp 3

0
0
0
s2smodern