0
0
0
s2smodern

news27112562 lkkkhp 5
หมอ พยาบาล โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชวนผู้ว่าฯ เกี่ยวข้าว ลดรายจ่าย ด้วยวิถีพอเพียง ตามโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์

ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลร่องคำ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กับ นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ คุณหมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสาอำเภอร่องคำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอิ่มใจ ที่ทุกคนได้มาทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางโรงพยาบาลได้ทำโครงการนี้ขึ้น เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะวิกฤตทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลฯ ประสบปัญหาด้านการเงิน จึงได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของการปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารของผู้ป่วย โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงพยาบาล ประมาณ 10 ไร่ และวันนี้ก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตยังมีแผนที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตนอกเหนือจากทำอาหารให้ผู้ป่วยแล้ว ยังนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของโรงพยาบาลด้วย

news27112562 lkkkhp 3

บรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยจะมีกองเชียร์เต้นตามเสียงเพลงคอยให้กำลังใจผู้ที่ลงแขกเกี่ยวข้าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทำให้การลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น

news27112562 lkkkhp 2

news27112562 lkkkhp 1

news27112562 lkkkhp 4

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

05 มี.ค. 2561 10:59
ชาวบ้านเปี่ยมศรัทธา ร่วมฟังเทศน์-แห่ต้นกัณฑ์หลอน งานบุญเดือนสี่วัดกุดอ้อ


วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (4 มี.ค. 61) ที่วัดกุดอ้อ [ ... ]

16 ม.ค. 2565 14:23
วังบูรพานาคินทร์กาฬสินธุ์คึกคัก คนหวยแห่ส่อง


วังบูรพานาคินทร์แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

26 เม.ย. 2563 15:25
จิตอาสาพระราชทาน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.กาฬสินธุ์


เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network