0
0
0
s2smodern

82688

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 16
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          ผมขอเรียนความคืบหน้าในการที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดและหน่วยงานภายนอก กำลังเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องได้ทราบครับ  เมือคืนนี้ที่ผ่านมา หน่วยงานชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำชี บริเวณฝายร้อยเอ็ดระหว่างอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มอีก 6 ตัวเป็น 12 ตัว เรียบร้อยแล้ว เรามีความหวังว่า จะให้น้ำชีไหลเร็วขึ้นในอัตรา เพื่อเปิดทางให้ลำน้ำพานและลำน้ำปาวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไหลลงแม่น้ำชีเร็วขึ้น

          ส่วนด้านการป้องกันไม่ให้น้ำชีเข้ามาในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย  ขณะนี้กำลังซ่อมจุดเสี่ยง ที่ กม. 17 ริมตลิ่งลำน้ำชีบ้านท่าเยี่ยม โดยทางหลวงชนบท ชลประทาน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และชาวบ้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ และจะดำเนินการซ่อมจุดเสี่ยงที่ กม. 15 โดยทำการขยายความกว้างของพนังเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ส่วนจุดเสี่ยงที่อื่นๆ ที่น้ำเคยล้นตลิ่ง ก็จะมีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่ม เพื่อเป็นการรองรับกรณีเกิดพายุฝนอีกครั้ง

          ขณะนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่บ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ที่ 1.5 เมตร ซึ่งจะสามารถกักน้ำชีได้วันละ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และถ้าหากการไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงได้อีก ก็จะทำให้น้ำชีด้านล่างไหลเร็วขึ้น สถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ

          หลังจากครบกำหนด 3 วัน ตามที่เราขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ลดการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาวจากปริมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งทำให้ระดับน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากครบ 3 วัน ( 5-7 ส.ค.2560) วันนี้ผมและคณะทำงานฯ จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง เพื่อให้ได้คำตอบว่า

          1. ถ้ายังคงระบายน้ำวันละ 25 ลบ.ม. ต่อไป จะเกิดอะไรขึ้น

          2 ถ้าต้องเพิ่มการระบายน้ำ วันละ 30-35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามที่ชลประทานร้องขอ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.นี้ จะทำอย่างไร

          3. การระบายน้ำจะดำเนินการอีกนานเท่าไร กี่วัน จะถึงระดับที่เขื่อนจะมีความปลอดภัย

          4. ประชารัฐ จะช่วยสนับสนุนการเตรียมการรับสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

          5. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนลำปาว มีการเตรียมการป้องกันไม่ให้คันกันน้ำที่ลำพานพังเสียหายป้องกันน้ำ ไม่ให้เข้าพื้นที่ เศรษฐกิจตัวเมืองกาฬสินธุ์ และจุดเสี่ยง ลำชี 22 กม. ที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย เริ่มมีจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้น จะทำอย่างไร

          6. เมื่อไหร่ กรมชลประทานจะจัดระบบจราจรน้ำในลำน้ำชี น้ำมูล ลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ และทำอย่างไรจะสามารถเร่งให้น้ำที่ถูกระบายจากเขื่อนลำปาวเดินผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลฯ ไปสู่แม่น้ำโขงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหานของพื้นที่การเกษตร

          งานนี้ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ เราจะน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหา โดยนำนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ประชาชนต้องปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอย่างเป็นธรรม. รวมทั้งเขื่อนลำปาวที่มีคุณประโยชน์ต่อชาวกาฬสินธุ์ มากมาย มีความ มั่นคง ปลอดภัย

          สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (8 ส.ค. 2560) พอสรุปได้ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง

          1.1 ตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 1 ซม. ระดับน้ำอยู่ที่ 37 ซม.ไม่มีผู้อพยพเพิ่มเติมคงยอดที่ 64 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม

          1.2 ตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2 ซม.  ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม 8,372 ไร่

          1.3 ตำบลหลุบ ระดับน้ำลดลง 5 ซม. ระดับน้ำที่ 40 ซม. จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซม. ขณะนี้ชลประทานจังหวัดได้เสริมคันดินผนังกั้นน้ำพานให้แข็งแรงขึ้น

2. อำเภอยางตลาด

          2.1 บ้านดอนย่านาง 6 หมู่บ้าน ระดับน้ำทรงตัวจากวานนี้  อำเภอได้สั่งการให้ทุกตำบลตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เพื่อบริการ บริหารจัดการการบรรเทาภัย โดยยึดหลัก ถูกต้อง ตรงผู้เดือดร้อน ทั่วถึง เป็นธรรม รวดเร็ว รวมทั้งการต้อนรับผู้มาช่วยเหลืออย่างเต็มที่

          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา และบ้านดงยาง ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน เช้าวันนี้ระดับน้ำ ลดลง 3 ซ.ม จากวานนี้

          2.3 ที่บ้านร่มเย็น  ต.บัวบาน สถานการณ์ทรงตัว น้ำลดลงเล็กน้อย 5ซ.ม.จากช่วงเย็นวานนี้

          2.4 ที่บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี  ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำ ลดลง 2 ซ.ม มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฏรใช้ชั้นล่างอาศัยไม่ได้ 4 หลังคาเรือน

          2.5 ที่บ้านอุ่มเม่า ม 1 ,8 ต อุ่มเม่า ระดับ น้ำลดจากเมื่อวาน 3 ซ.ม ถนนรอบหมู่บ้านมีน้ำยังท่วมขัง สภาพทั่วไปทรงตัว

3. อำเภอกมลาไสย

          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาวทรงตัว ณ จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ ฯ ระดับน้ำในแม่น้ำชี เพิ่มระดับสูงขึ้นจากที่รายงานเมื่อวานนี้อีกประมาณ  8 ซม. ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร

          3.2 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 25 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 41,254ไร่

          3.3 ขณะนี้ระดับน้ำภายในบริเวณพนังกั้นลำชี บริเวณบ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รวมน้ำจากระบบชลประทานก่อนระบายลงแม่น้ำชี อำเภอได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจากชลประทานกาฬสินธุ์มาลดและรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบบ้านเรือนราษฎร

          3.5 เส้นทางสายหลักยังไม่ได้รับผลกระทบ

4. อำเภอฆ้องชัย

          4.1 สภาพอากาศทั่วไปเช้าถึงเย็นวันนี้ มีเมฆ ปกคลุมท้องฟ้า แต่ไม่มีฝนตก

          4.2 ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ต.โนนศิลาเลิง ในหมู่ที่ 1,2,4,7,9 ลดลงจากวานนี้โดยเฉลี่ย 2 ซม.

          4.3  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 89 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรเสียหายทั้ง 5 ตำบล 11,953 ไร่

          4.4. เส้นทางการคมนาคม

                    4.4.1 ถนนสายบ้านท่าแห่ - บ้านไค้นุ่นมหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้

                    4.4.2 ถนนสายบ้านโนนศิลาเลิง - บ้านขมิ้น   ถนนสายบ้านโนนศิลาเลิง - บ้านดอนสนวน และ ถนนสายบ้านหนองคู - บ้านโคกคันจ้อง ยังคงมีน้ำท่วมพาดถนน                 4.5. แม่น้ำชีขณะนี้ถือว่าทรงตัวมาจากเมื่อวานนี้ อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่ง อำเภอฆ้องชัยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำชี ทุกหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชม. ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ขณะนี้สถานการณ์ปกติ

5.อำเภอร่องคำ

          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำจากเช้านี้ยังทรงตัว

          5.2 ที่บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเป็นจุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำเย็นวานนี้ถึงเช้าวันนี้ทรงตัว ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ ซึ่งหมวดทางหลวงร่องคำได้เฝ้าระวังตรวจสอบสภาพถนนทุกวัน

          5.3.บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี น้ำจากหนองเลิงเปือย ล้นขึ้นมาท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งของบ.ทรัพย์เจริญ อำเภอร่องคำ และบ้านโพนงามอำเภอกมลาไสย รถยนต์ยังสามารถสัญจรได้  ระดับน้ำจากช่วงวานนี้ มาถึง 07.00 น.คงที่ ไม่เพิ่มไม่ลด  อบต.โพนงาม ได้จัดรถมาบริการรับประชนที่ต้องการนำรถจักรยานยนต์ ข้ามไปฝั่งบ้านโพนงาม อ.กมลาไสย และได้ทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจรไปมาระมัดระวังแล้ว

           วันนี้ขอเรียนให้ทราบว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพมาพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ หลั่งไหลมาช่วยพี่น้องอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม จากหน่วยงานในจังหวัดก็ยังออกช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างเช่นหน่วยทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลังจาก มฑบ.23  ก็ได้นำครัวเคลื่อนที่ออกบริการพี่น้องทุกวัน

          ผมขอแจ้งสรุปสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) ช่วงเวลา 18.00น.วานนี้ ถึง 06.00 น.วันนี้

          1. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเวลา 06.00 น.=1,742 ล้าน ลบ.ม.(87.98%)

          2.ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเวลา 18.00น.= 0 ซม.

          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯช่วง 12ชั่วโมงที่ผ่านมา =15.82 ล้าน ลบ.ม.

          4.รวมปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯทั้งหมด 36.52  ล้าน ลบ.ม.

          สุดท้ายก็ฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  ผมยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และการดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วมอย่างดีที่สุดครับ

82690

82689

82691

g08082560

pbnews08082560

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
09.00น. 8 สค.2560

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 พ.ย. 2561 13:41
ตร.ตามล่าได้แล้วเกือบครบแก๊ง 10 โจ๋เถื่อนรุมตีหนุ่มโรงไฟฟ้ารอดตายปาฏิหาริย์


หนุ่มช่างไฟฟ้าเที่ยวผับรวม 4 คน แต่ถูกโจ๋เถื่อนเขม่นก่อนไล่กระทืบไม่ยั้งตั้งแต่ในผับไล่ไปจนมุมตลาดนอกจากหนุ่มช่างไฟฟ้าอาการสาหัส [ ... ]

26 ธ.ค. 2562 16:00
รัวความสุขต้อนรับปีหนู 2563 เอไอเอส จัดเต็มสิทธิพิเศษและความบันเทิงขั้นสุด เติมโมเมนต์ความสุขให้ลูกค้า “อุ่นใจกว่าเดิม” เสริมกำลังเครือข่ายมือถือ 4G และ WiFi เต็มที่ ส่งทีมวิศวกรดูแล 24 ชั่วโมง


นายปรัธนา ลีลพนัง เอไอเอส หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป [ ... ]

11 ม.ค. 2565 18:17
จะให้ตายอีกกี่ราย! รถบรรทุกอ้อยมักง่ายทำอ้อยหล่นเต็มถนน สุดอาลัย ผอ.ขวัญใจนักเรียนขับกระบะชนเสียชีวิต


สุดอาลัย ผอ.โรงเรียนขวัญใจครูและนักเรียน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network