• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ หารือแนวทางการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย รศ.ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์, ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ, คุณวรวุฒิ จุฑาฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน บริษัทบางกอกกล๊าส, คุณอำพล แย้มเยือน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ผู้จัดการบริษัทโดรนใจ จำกัด ผู้จัดการบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ อินฟินิตี้ จำกัด ได้ประชุมหารือร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการกองทุน กสศ. คณะครู นักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!