• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เส็งกลองอำเภอร่องคำ โชว์ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด งานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพิธีไหว้ครูของคณะศิษย์กลองเส็ง สำนักช่างวัดป่าดงเมือง โดยพระอุดล อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายศพงษ์ ทรงศิลป์ ปลัดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอร่องคำ และแขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเองมีความรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการจัดงานรวมถึงพี่น้องชาวอำเภอร่องคำ ได้จัดงานสืบสานภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอร่องคำ โดยเฉพาะการเส็งกลอง อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอร่องคำ ที่ได้สืบสานกันมาถึงทุกวันนี้ ตลอดจนการได้มาร่วมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นครูสรรพวิชาช่าง ของท่านพระอาจารย์อดุล อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ ท่านเป็นครูภูมิปัญญาที่วันนี้เหล่าสานุศิษย์ได้มาแสดงออกและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่จัดขึ้นทุกปี

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน เป็นสิ่งสำคัญที่เราทั้งหลายควรจะเรียนรู้ และสืบทอดให้คงอยู่เพื่ออนุชนรุ่นหลัง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ความสงบ และผาสุกของสังคมต่อไป

พิชิตพล ปาระภา /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!