• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ ซ่อมแล้วถนนพัง ชาวบ้านดีใจขับรถไม่ต้องหลบหลุมอีกแล้ว

กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ เทหินคลุกอัดบดพร้อมลาดยางแอสฟัลต์ผสมหินแก้ไขปัญหา รองบประมาณทำถนนใหม่ ต้นปี 2566

วันนี้ เจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงผิวลาดยาง กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ นำอุปกรณ์ซ่อมบำรุงถนน ลงพื้นที่ ซ่อมผิวจราจร บริเวณก่อนถึงบ้านสี่แยกสมเด็จ ประมาณ 1. กม.เส้นทาง บ้านสี่แยกสมเด็จ-ยอดแกง หลังจากชาวบ้านได้ร้องเรียนสื่อมวลชน ขอให้ช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐมาซ่อมถนนบริเวณดังกล่าว ซึ่งพังเป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ทำให้ได้รับความลำบากในการเดินทาง

โดยล่าสุด นายชัยศิริ โรจนกิจ ผอ.กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงผิวลาดยาง นำเครื่องจักร รถบรรทุกหินคลุก รถอัดบด รถลาดยางแอสฟัลต์ผสมหิน ลงพื้นที่ เทหินอัดบด และลาดยางฯ ซ่อมแซมแก้ไขผิวจราจรที่พังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางกว่า 300 เมตร ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

โดยในปี 2566 อบจ.ได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 9 ล้าน เพื่อสร้างถนนใหม่ให้ได้มาตรฐานเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รวมระยะทาง 2.656 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก คือบริเวณที่กำลังซ่อมแซมอยู่นี้ มีความยาวประมาณ 346 เมตร และช่วงที่ 2 บริเวณหนองอุปหลาด อ.นามน มีความยาว 2.310 กิโลเมตร

ขณะที่ชาวบ้านผู้ใช้ถนนและพักอาศัยอยู่ในละแวกนั้น ได้แสดงความดีใจ เมื่อผ่านมาเห็นเจ้าหน้าที่กองช่างกำลังลงมือซ่อมถนน พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าของหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มาซ่อมถนนให้ ได้ขับรถโดยที่ไม่ต้องหลบหลุด ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น