• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

ส่องข้อมูลการแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิ พร้อมตอบคำถามพบบ่อย!

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิ ถือเป็นวิธีรักษาภาวะมีบุตรยากวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในยุคสมัยนี้ เพราะนอกจากจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้เก็บรักษาอสุจิได้ยาวนานหลายปี การแช่แข็งอสุจิยังเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ และป้องกันปัญหามีบุตรยากในอนาคตด้วย!

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิคืออะไร แล้วจะมีขั้นตอนกระบวนการหรือข้อมูลอะไรที่ควรรู้ก่อนบ้าง เรารวบรวมข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อน มาไว้ในบทความนี้แล้ว!

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิคืออะไร?

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิคือกระบวนการทางเทคนิคสำหรับการเก็บรักษาอสุจิเอาไว้ โดยใช้ความเย็นจัดที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิมีขั้นตอนอย่างไร?

การแช่แข็งน้ำเชื้ออสุจิ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 1.  การเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อ: ผู้ชายจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อโดยวิธีช่วยตัวเอง (Masturbation)
 2. การวิเคราะห์: ทางห้องปฏิบัติการจะวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเชื้อ เช่น จำนวน ความเร็ว รูปร่าง การเคลื่อนที่
 3.  การเตรียม: น้ำเชื้อจะถูกผสมกับสารป้องกันน้ำแข็ง (Cryoprotectant)
 4. การแช่แข็ง: น้ำเชื้อจะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแช่แข็งแบบโปรแกรม (Programmed Freezing) หรือการแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Freezing)
 5.  การเก็บรักษา: น้ำเชื้อที่แช่แข็งจะถูกเก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลว

เหตุผลที่ผู้คนเลือกการแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิ

 • การรักษาภาวะมีบุตรยาก: เพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ
 • การเก็บรักษาความสมบูรณ์ของอสุจิ: ป้องกันปัญหามีบุตรยากในอนาคต
 • ก่อนเข้ารับการรักษา: เก็บรักษาอสุจิไว้ก่อนเข้ารับการรักษาที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิ เช่น การรักษาโรคมะเร็ง
 • การทำหมัน: เก็บรักษาอสุจิไว้ก่อนทำหมัน
 • การบริจาค: บริจาคอสุจิเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ประโยชน์ของการแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิ

 • เก็บรักษาอสุจิได้ยาวนานหลายปี ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตร
 • ป้องกันปัญหามีบุตรยากในอนาคต

ความเสี่ยงของการแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิ

 • การเก็บอสุจิบางทำให้น้ำเชื้อบางส่วนเสียหายจากกระบวนการแช่แข็ง
 • การเก็บน้ำเชื้ออาจเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แฝด ซึ่งเป็นครรภ์ที่ต้องใช้การดูแลอย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเป็นพิเศษ
 • การเก็บน้ำเชื้อมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ค่าใช้จ่าย:

ค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล โดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 5,000 – 15,000 บาทต่อครั้ง

สถานที่ให้บริการ:

 • โรงพยาบาลที่มีศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก
 • คลินิก IVF ถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ ART (Assisted Reproductive Technology) โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF (In Vitro Fertilization) หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย

การแช่แข็งอสุจิ/น้ำเชื้ออสุจิถือเป็นวิธีรักษาภาวะมีบุตรยากที่กำลังได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เราแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ ก็จะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ รวมไปถึงเข้ารับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น