• อังคาร. พ.ค. 28th, 2024

การใช้เพอร์ไลท์ในงานเกษตร

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า การเกษตรก็พัฒนาควบคู่ไปด้วย  เกษตรกรต่างมุ่งหาวิธีการใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชเพาะปลูก เพอร์ไลท์ กลายเป็นวัสดุปลูกยอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วโลก บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเพอร์ไลท์ เจาะลึกคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้ในงานเกษตรอย่างละเอียด

เพอร์ไลท์ (Perlite) เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่พบในภูเขาไฟ ประกอบด้วยซิลิกอน อะลูมิเนียม และโซเดียม เมื่อถูกทำให้ร้อน เพอร์ไลท์จะขยายตัวขึ้นถึง 20 เท่าของปริมาณเดิม คุณสมบัตินี้ทำให้เพอร์ไลท์เป็นวัสดุที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเกษตร

คุณสมบัติของเพอร์ไลท์ที่เหมาะกับงานเกษตร

 • ช่วยเพิ่มการระบายน้ำในดิน ช่วยป้องกันปัญหารากเน่า เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการน้ำน้อยหรือดินที่มีน้ำขังง่าย
 • ช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศในดิน รากพืชสามารถหายใจได้สะดวก ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 • สามารถดูดซับและเก็บรักษาความชื้นได้ดี ช่วยให้ดินมีความชื้นคงที่ เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการน้ำปานกลาง
 • มีน้ำหนักเบา ช่วยลดน้ำหนักของดิน เหมาะสำหรับการปลูกพืชในกระถางหรือแปลงปลูกบนดาดฟ้า
 • เป็นวัสดุที่ปราศจากเชื้อโรค ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคพืช
 • เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการใช้เพอร์ไลท์ในงานเกษตร

 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี : ใช้ในการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ช่วยให้พืชมีระบบรากที่แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ออกดอกออกผลดก
 • ช่วยลดการให้น้ำ : มีคุณสมบัติช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน ช่วยลดความถี่ในการให้น้ำ ประหยัดน้ำและเวลา
 • ช่วยลดปัญหาโรคพืช : ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย : การดูดซับและเก็บรักษาปุ๋ยไว้ในดิน ช่วยให้พืชดูดซับปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย : ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ง่าย
 • เหมาะสำหรับการปลูกพืชหลากหลายชนิด : สามารถใช้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น

วิธีการใช้เพอร์ไลท์ในงานเกษตร

 • การผสมดิน : ผสมเพอร์ไลท์กับดินปลูกในอัตราส่วน 1:3 หรือ 1:4 ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพดิน
 • การปักชำ : ใส่เพอร์ไลท์ลงในถุงเพาะกล้าหรือกระถางปักชำ ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี
 • การคลุมดิน : โรยเพอร์ไลท์บนผิวดิน ช่วยรักษาความชื้นในดิน ป้องกันวัชพืช
 • การไฮโดรโปนิกส์ : ใช้เพอร์ไลท์เป็นวัสดุปลูกสำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์

ข้อควรระวังในการใช้เพอร์ไลท์ในงานเกษตร

 • ฝุ่นเพอร์ไลท์ : ฝุ่นเพอร์ไลท์อาจระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่อใช้เพอร์ไลท์
 • ความเป็นกรด : เพอร์ไลท์บางชนิดอาจมีความเป็นกรดเล็กน้อย ควรตรวจสอบค่า pH ของดินก่อนใช้เพอร์ไลท์