• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

มหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน หลังได้รับงบสนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท

เวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  ที่โดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน พร้อมมอบพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลาและเป็ดไข่ แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 150 ครอบครัว เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ให้สัมพันธ์กับศักยภาพของผู้ดูแลเด็กพิการแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากอาชีพปัจจุบันให้แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ สามารถเป็นอาหารโปรตีนสำหรับเด็กพิการ และยังสามารถให้เด็กพิการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 150 ครอบครัว แบ่งเป็น อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ครอบครัว อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 50 ครอบครัว และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 50 ครอบครัว…

พิเชษฐ  ยากรี/ มหาสารคาม