• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

7 วันอันตรายร้อยเอ็ดช่วงสงกรานต์ บาดเจ็บ 17 ราย ตาย 7 ราย

ผวจ.รอ. สรุปผลปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง บาดเจ็บ 17 ราย และเสียชีวิต 7 ราย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมสรุปผลปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดการประชุมไปยัง นายอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันที่ 17 เมษายน 2565 (ในรอบ 24 ชั่วโมง) เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมยอดสะสมในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง บาดเจ็บ 17 ราย และเสียชีวิต 7 ราย โดยตลอดช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ได้ใช้ด่านครอบครัว และจัดตั้งด่านชุมชนมากถึง 2,064 จุด ที่คอยทำหน้าที่ตักเตือน สกัดกั้น ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (เมา) ไม่ให้ขับขี่รถ แนะนำให้สวมหมวกนิรภัยและใช้มอเตอร์ไซค์ที่สภาพปลอดภัย ตามแนวทาง 3 ม เพื่อช่วยลดและป้องกันการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีการแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยใช้วิธีการตักเตือนในเชิงบวก ให้เห็นถึงผลที่จะตามมา ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมี อาสาสมัคร กองร้อยน้ำหวานภาคประชาชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลงตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ การติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชาชนชาวร้อยเอ็ด และผู้สัญจรมากที่สุด

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!