• อาทิตย์. ต.ค. 2nd, 2022

ฝรั่งพาภรรยา (WIFE) มาบ๋าหัวหมูเจ้าปู่ที่ดอนปู่ตา ในประเพณี เลี้ยงปูตา”กุดนาคำ”ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 05.00 น. เป็นต้นไปของวันนี้ 11 พ.ค. 2565 อบต.คำนาดี ร่วมกับ ตำบลคำนาดี พ่อค้า ประชาชน จัดประเพณี เลี้ยงปูตา “กุดนาคำ” ประจำปี 2565 เมื่อถึงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี ณ ดอนปู่ตาทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นประเพณี ที่ถือปฏิบัติและประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาน

“ดอนปู่ตา กุดนาคำ” ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว ในทุกๆ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาเป็นประจำ โดยพิธีกรรม การบ๋าหรือการเซ่นไหว้ต่างๆ ต้องผ่าน เฒ่าจ้ำหรือกระจ้ำ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อทางจิตกับผีปู่ตา

ปีนี้ฝรั่งยุโรปใต้ชาวเสปน ชื่อ Mr. Tom พาเมียหรือภรรยา (WIFE) ชื่อสุพรรษา  ยุบลชิต บ้านเลขที่ 112 ม.10 อดีตเป็นคนบ้านคำนาดี มา (บ๋า) เซ่นไหว้แบบง่าย ๆ คือ เหล้าขาว หัวหมู โดยมีความเชื่อและศรัทธาตามภรรยาว่า ผีปู่ตาคือผีบรรพบุรุษ ที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงพาภรรยามา (บ๋า) เซ่นไหว้ด้วยหัวหมู จำนวน 6 หัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ภรรยารวมทั้งความสามัคคี ความมั่นคงในชุมชนของภรรยาของตน

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มทบ.27 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง