• เสาร์. มิ.ย. 3rd, 2023

ฝรั่งพาภรรยา (WIFE) มาบ๋าหัวหมูเจ้าปู่ที่ดอนปู่ตา ในประเพณี เลี้ยงปูตา”กุดนาคำ”ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 05.00 น. เป็นต้นไปของวันนี้ 11 พ.ค. 2565 อบต.คำนาดี ร่วมกับ ตำบลคำนาดี พ่อค้า ประชาชน จัดประเพณี เลี้ยงปูตา “กุดนาคำ” ประจำปี 2565 เมื่อถึงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี ณ ดอนปู่ตาทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นประเพณี ที่ถือปฏิบัติและประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาน

“ดอนปู่ตา กุดนาคำ” ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว ในทุกๆ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาเป็นประจำ โดยพิธีกรรม การบ๋าหรือการเซ่นไหว้ต่างๆ ต้องผ่าน เฒ่าจ้ำหรือกระจ้ำ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อทางจิตกับผีปู่ตา

ปีนี้ฝรั่งยุโรปใต้ชาวเสปน ชื่อ Mr. Tom พาเมียหรือภรรยา (WIFE) ชื่อสุพรรษา  ยุบลชิต บ้านเลขที่ 112 ม.10 อดีตเป็นคนบ้านคำนาดี มา (บ๋า) เซ่นไหว้แบบง่าย ๆ คือ เหล้าขาว หัวหมู โดยมีความเชื่อและศรัทธาตามภรรยาว่า ผีปู่ตาคือผีบรรพบุรุษ ที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงพาภรรยามา (บ๋า) เซ่นไหว้ด้วยหัวหมู จำนวน 6 หัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ภรรยารวมทั้งความสามัคคี ความมั่นคงในชุมชนของภรรยาของตน

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!