• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวผู้พิการ

วันนี้ (13 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวผู้พิการ ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความเหมาะสมรวมทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงของน้องๆ นักเรียน การมอบของขวัญและทุนการศึกษา รวมทั้งมีการออกบูธโรงทานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประการณ์ตรง มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสังคมยุคใหม่ อีกทั้งช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ส่งเสริมเจตคติที่ดี ให้กับผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนพิการและได้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีจิตศรัทธา จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

พิเชษฐ ยากรี – มหาสารคาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มอบธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
อุทกภัยที่ท้ายลำน้ำพะยังที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เหตุมวลน้ำจำนวนมากไหลมาสะสมรอระบายลงสู่แม่น้ำชี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566