• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

ศฝ.นศท.มทบ.23 บริจาคโลหิต 32,000 ซีซี เก็บสำรองไว้ให้สภากาชาดไทย

“ให้เลือด ให้ชีวิต ต่ออายุเพื่อนมนุษย์” ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 (ศฝ.นศท.มทบ.23) ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายอัครเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะครูอาจารย์ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนร่องคำ จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน (บริจาคโลหิต) เพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยที่ขาดเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษา โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 สถานศึกษา รวม 150 นายเข้าร่วมบริจาคฯ โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม หอประชุมโรงเรียนร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากนักศึกษาวิชาทหาร ให้กับสภากาชาด โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเก็บไว้เป็นเลือดสำรอง ได้ปริมาณทั้งหมด 32,200 ซีซี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com