• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

Science Park จับมือสำนักงานสภาเกษตรกรฯ วิจัยสรรพคุณน้ำมันกัญชง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 24 พ.ย.2566 เวลา 14.00 น. ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์ณดา โชติธนพนธ์ปภัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นส.ชญาณภัศ สินธุศิริ และนายรณชัย ไชยศิริ พนักงานสำนักงานฯ ร่วมประชุมกับคณะนักวิจัย Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูล โครงการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปศึกษาวิจัยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สายพันธุ์ที่ปลูก กรรมวิธีสกัดน้ำมันกัญชง(CBD Oil) การตรวจสารสำคัญทางห้องปฏิบัติการ(Lab) และสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ตลอดจนการศึกษาแนวทางพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ เพื่อต่อยอดส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ นำไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ต่อไป

#กาฬสินธุ์ วิจัยน้ำมันกัญชง