• อังคาร. เม.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ จิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สะพานเทพสุดา

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกันถางหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณชายหาดจากแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ ข้ามไปยังบริเวณเกาะมหาราช อำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 2,040 เมตร และบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com