• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ – สกร.อ.นามน จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติฯ

2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สกร.นามน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ “วันรักการอ่าน”

วันนี้ (02 เมษายน 2567) ที่ห้องสมุดประชาชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) .อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายประชาคม ภูแลนคู่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอนามน (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ทุกตำบลในพื้น อ.นามน และอาสาสมัคร สกร.อ.นามน ร่วมการลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

นายประชาคม เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษา สกร. และอาสาสมัคร สกร.ตําบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอนามน ได้เล็งเห็นเห็นความสำคัญดังกลาว จึงได้จัดกิจกรรม “วันรักการอาน” เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และเกิดความกระตือรือรันในการอ่าน

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ยังได้เปิดให้อาสาสมัคร สกร.ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ 1.กิจกรรมลงนามถวายพระพร, 2.กิจกรรมส่งเสริมพื้นที่น่าอ่าน, 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเล่า Book Talk, 4.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.กิจกรรมอ่านทุกที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ Read around You และ 6.รับสมัครอาสาสมัคร ส่งเสริมการอ่าน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com