• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

อำเภอดอนจาน ประกาศวาระอำเภอสะอาด ปี 2565 ร่วมขับเคลื่อนพร้อมกัน 48 หมู่บ้าน

เช้าวันที่ 26 เมษายน 2565 นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการกำหนดกิจกรรมการประกาศวาระดอนจานอำเภอสะอาด ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน โดยมีนายยศพล อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอดอนจาน กล่าวรายงาน พร้อมกำหนดแนวทางการวิธีการขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องขยะ การแปรรูปขยะ หรือรีไซค์เคิ้ล การทอดผ้าป่าขยะ โดยท่านพระครูโพธิจันทคุณ เจ้าคณะตำบลม่วงนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเป็นการรับขยะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างนายอำเภอชาณญ์ บุตรวงศ์ กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ของอำเภอดอนจาน 5 ตำบล พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าสถานศึกษา ทุกแห่ง เป็นความร่วมมือของชาวอำเภอดอนจาน ที่ร่วมกันประกาศวาระอำเภอดอนจานสะอาด จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษของกำนันพิมพา ไชยทองศรี กำนันตำบลหนองบัว และนางมะลิวรรณ์ ไชยทองศรี รองนายก อบต.หนองบัว อำเภอนามน

ต่อมานายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทัศการ สิ่งประดิษฐ์จากขยะ โดยวันนี้ได้รับเกียรติ จากหน่วยงานหรือหมู่บ้านต้นแบบที่บริหารจัดการขยะ อำเภอดอนจาน มี 48 หมู่บ้าน 5 ตำบล ประชากร 26,062 คน เราจะช่วยกัน ขับเคลื่อนวาระดอนจานอำเภอสะอาด 2565 ให้เป็นรูปธรรม ให้ดอนจานสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นอำเภอที่น่าอยู่อาศัย ประชาชนมีความสุข นายอำเภอกล่าวนำประกาศวาระอำเภอดอนาจานสะอาด

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ประธานกลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาอำเภอดอนจาน /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!