• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ฝนตกหนักน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาว 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มลดการส่งน้ำวันนี้

จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าทั้ง 18 อำเภอ ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก และมีลมแรง โดยฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลดีทำให้มีน้ำไหลลงตามแหล่งน้ำต่างๆ

โดยเฉพาะเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าฝนที่ตกลงมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 638 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 32 ของความจุอ่าง ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,341 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศการหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2565 โดยจะทำการเริ่มลดการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565 และจะปิดการส่งน้ำ ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

จึงขอให้เกษตรกร, ประปาชุมชนของท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ได้เก็บกักน้ำไว้ในสระน้ำ แปลงนา บ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค ระบบประปา และเลี้ยงสัตว์ ให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงการปิดน้ำต่อไป