• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

เอไอเอส แสดงความยินดีแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ที่คว้ารางวัล PM’s Digital Awards 2021 จากการใช้งาน อสม.ออนไลน์

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และนายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี Prime Minister’s Digital Award 2021 ในหมวด Digital Community of the Year สาขา Well being จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทางสุขภาพในภาพรวม และเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลและติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม” พร้อมส่งเสริมให้เป็นต้นแบบเผยแพร่การใช้ อสม.ออนไลน์ในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป