• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯนามนต้นแบบ ลดข้อพิพาทได้จริงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามน เป็นที่พึ่งของผู้เดือดร้อนด้านกฎหมายทางแพ่ง-อาญา มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากสถิติผลการประเมินสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

นายประหยัด ไม้แพร ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยระหว่างเดินทางมาประเมินผลการดำเนินการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากก่อตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลนามน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เพื่อติดตามงานดำเนินงานขอศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไร พร้อมให้คำแนะนำกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยมี นายเยื้อน แขจรศาสตร์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลนามน พร้อมด้วย นายทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

นายประหยัด ไม้แพร เปิดเผยว่า กรณีเกิดข้อพิพาทภาคประชาชน เช่นในเรื่องของการกู้ยืมเงินไม่จ่ายในเรื่องของการค้ำประกัน หรือว่าในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดก ในเรื่องของการหย่า แบ่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัว หรือว่าในเรื่องของคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได้ ซึ่งปัจจุบันคู่ความสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชน โดยที่ไม่ต้องนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล ตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

นายประหยัด ยังได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลนามน ได้รับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่มายื่นเรื่องขอรับคำปรึกษามาก จำนวน 250 เรื่อง สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เกือบทั้งหมด ซึ่งผลงานของศูนย์ฯ แห่งนี้ ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม และน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากนี้ไปจะได้เสอนให้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลนามน เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายเยื้อน แขจรศาสตร์ เปิดเผยว่า ภูมิใจที่ศูนย์ฯ ได้รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯนั้น จะดำเนินการต่อไป ให้ควบคุมทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอนามน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงยุติธรรมทางเลือกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ขณะที่ นายทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ย ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามนเปิดเผยว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามน ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 มีผลการดำเนินการมาจนถึง ณ ปัจจุบัน (7 มิ.ย. 2565) ยุติธรรมจังหวัดได้ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงาน มีพี่น้องประชาชนในเขตตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ใช้บริการ โดยมาขอคำปรึกษา ยื่นเรื่องราวคำร้อง จำนวน 250 ราย ศูนย์ฯ พิจารณาแล้ว เป็นเรื่องราวที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จำนวน 68 คำร้อง สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 54 คำร้อง ไม่สำเร็จ 3 คำร้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 คำร้อง คู่กรณีไม่สมัครเข้า จำนวน 10 คำร้อง

ด้าน นางวิไล พูลสุทธิ์ ผู้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามน เปิดเผยว่า มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้ำประกันรถยนต์ จนนำไปสู่การถูกศาลมีคำสั่งยึดบ้านและที่ดินขาดทอดตลาด เพื่อชดใช้หนี้สินส่วนต่างเป็นจำนวน 780,00 บาท ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามน กระทั่งสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และยุติข้อพิพาทด้วยการจ่ายเงินสด เป็น จำนวนเงิน 400,000 บาท โดยที่บังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถอดการบังคับคดี คืนสู่ฐานะเดิม เจ้าของบ้านได้รับบ้านและที่ดินคืน ส่วนเจ้าหนี้ได้รับหนี้สินเป็นที่พอใจ