• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

หัวหน้าผู้ตรวจฯ กระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและหารือ เตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่สากล (CCPOT) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดกกต้อง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมี นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายนารี ศรีกำพล ประธานกลุ่มอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่กุดหว้า ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ในครั้งนี้

พิชิตพล ปาระภา /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!