• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

เขื่อนลำปาวเริ่มส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 29 มิ.ย.นี้ ขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 กำหนดให้เข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 13 พ.ค. 2565 และในปัจจุบัน (วันที่ 21 มิ.ย. 65) อ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณน้ำ 759.13 ล้าน ลบ.ม. (38.34%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การ 659.13 ล้าน ลบ.ม. (33.29%) และที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ได้มีมติให้เริ่มส่งน้ำฤดูฝนปี 2565 โดยเป็นการส่งน้ำชลประทานเสริมฝน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. กำหนดการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2565 จนถึงประมาณวันที่ 31 ต.ค. 2565
  2. ขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก โดยโครงการฯ จะส่งน้ำเสริมน้ำฝน เมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงหรือขาดแคลนน้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ดำเนินการทำความสะอาดคู-คลองส่งน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. หากพบปัญหา อุปสรรค ในการรับน้ำ หรือพบความเสียหายของอาคารชลประทาน ขอให้แจ้งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ หรือที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โทร. 043 840 602

พร้อมนี้ขอให้ติดตามข้อมูล-ข่าวสาร และสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาวจากเว็บไซต์ http://ridceo.rid.go.th/karasin/lampao หรือทางเพจ Facebook: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักงานชลประทานที่ 6 ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!