• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ ฝนตกดีน้ำเข้าเขื่อน 12 ล้าน ยังรับน้ำได้อีกพันล้านลูกบาศก์เมตร

จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพบว่าในช่วงนี้มีฝนตกลงมาทุกวันส่งผลดีต่อแหล่งเก็บต่างๆที่ได้มีปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ

โดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สรุปข้อมูลเวลา 06.00 น. มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 12.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 900 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 45 ของความจุอ่าง ยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,079 ล้านลูกบาศก์เมตร หรืออีกประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการระบานน้ำทางเขื่อนลำปาวได้ระบายลงลำน้ำเดิม 0.32 ล้านลูกบาศก์เมจร ส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำ 2.04 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร รวมระบายน้ำ 2.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนมีพื้นที่จำนวน 305,315 ไร่ คิดเป็น 99.46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางเขื่อนลำปาวได้วางแผนการส่งน้ำและการเตรีมรับน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หัวเขื่อนและท้ายเขื่อน