• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ ชาวบ้านปลื้มศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเปิดที่หนองแวง

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อ.สมเด็จ และอบต.หนองแวง เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ต.หนองแวง เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทขึ้นสู่ชั้นศาล

นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วย นายประหยัด ไม้แพร ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ภูสยาม ลารังสิต ผกก.สภ.สมเด็จ นายนิยม โยหาสิทธ์ นายก อบต.หนองแวง ร.ต.จรูญ ฉายประดิษฐ์ ประธาน ศกช.ต.หนองแวง คุณครูทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ย (ศกช.) ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมพิธีเปิดป้าย ศกช.หนองแวง ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โครงการ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

ร.ต.จรูญ ฉายประดิษฐ์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาพสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานไกล่เกลี่ยประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประชาชน รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เรียกย่อว่า ศกช. ทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนขึ้นสู่ชั้นศาล

รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้

อาทิเช่น 1 ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ 2. ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับมรดก 3. ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท 4. ข้อพิพาททางอาญา ความผิดอันยอมความได้ ลหุโทษ มาตรา 390, 391, 392, 393, 394, 395 และมาตรา 397 และความผิดลหุโทษอื่น

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ออกหนังสือรับรองและให้บันทึกข้อตกลงนั้นบังคับกันได้ หรือสิทธิในการนำคดีมาฟ้อง ย่อมระงับไปด้วย