• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ อัญเชิญเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ถวายวัด

นายอำเภอยางตลาด อัญเชิญเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน ถวายแด่วัดบูรพาโคกเครือ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด

วันที่ 14 ก.ย. 2565 ณ บูรพาโคกเครือ  ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ  จตุพันธ์  นายอำเภอยางตลาด  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน แด่พระครูโสภณวินัยวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)  เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ

โดยมีนางเสาวคนธ์  ชนะบุญ  วัฒนธรรมอำเภอยางตลาด  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทาน ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ วัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนในการถวาย จำนวน 5 วัด

และมอบเทียนพรรษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) อำเภอสหัสขันธ์ วัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ วัดบูรพาโคกเครือ อำเภอยางตลาด วัดมงคลคำศรี อำเภอหนองกุงศรี วัดบ้านเมย อำเภอกมลาไสย วัดด่านนกเขียน อำเภอคำม่วง และวัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อำเภอหนองกุงศรี

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์ / รายงาน