• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

นายอำเภอยางตลาดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนนายก อบต.นาเชือก สมาชิก อส. ลงพื้นที่ ม.3 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (พายุโนรู) จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้กำลัง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จากผลกระทบของพายุโนรู มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวจำนวน 31 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร เขื่อนลำปาวมีความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำในปัจจุบันอยู่ที่ 1,755 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่าง ซึ่งยังสามารถรับได้น้ำได้อีกร้อยละ 11 หรือ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด