• เสาร์. มิ.ย. 15th, 2024

กาฬสินธุ์จัดพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ และสวนสนาม

ที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ทำพิธีการตรวจสอบการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ในสถานีการตรวจสอบ 4 สถานี ได้แก่

  1. สถานีบุคคลท่ามือเปล่า
  2. สถานีแถวชิด
  3. สถานีท่าอาวุธ
  4. การตรวจสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธี

ด้วยมีคณะกรรมการ การตรวจสอบจาก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 นำด้วย พันโทเรืองศิลป์ คเชนทร์ชาติ อาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษา รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รอบผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานการตรวจสอบ

และ ในเวลา 13.00 น. เป็นพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ และสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีท่าน พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ และสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ ซึ่งทางศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารต่าง ๆ ในผู้ปกครองและแขกที่มาร่วมงานได้รับชม ตามโครงการต่าง ๆ ประกอบไปด้วย โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย รด.” , โครงการ รด. Cyber ,โครงการ รด. Network

โครงการ รด.ต้นแบบนวัตกรรม , โครงการ “รด.จิตอาสา”,โครงการ “นศท.จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ , โครงการ “รำมมวยไทย” และ โครงการ “รด.New Gen” ๘ ประการ

และร่วมรับชมการแสดงของนักศึกษาวิชาทารทั้ง 3 ชั้นปี จำนวน 3 ชุดการแสดง การแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี การแสดงรำมวยไทย และการแสดงเต้น บาสโลบ ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี

พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 2. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง เนตรชนก ศรีโท ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด 2 รางวัล , สมาร์ท รด. 3 รางวัล , และรางวัลเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อีก 8 รางวัล และ ดร .กนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้มอบเครื่องช่วยฝึกให้กับทาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เกิดประโยชน์ต่อไป