• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมครัวเรือนยากจนตาม โครงการ Kalasin Happiness Model (KHM) คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565เวลา 10.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมครัวเรือนยากจนตาม โครงการ Kalasin Happiness Model (KHM) คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกล่าวให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเว่อ จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้

1) นายชาญ จันทะสินธ์ บ้านเลขที่ 25 ม 2 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2)นางสำลี ภูมะลัย บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
3)นส.บุญรับ ขันธ์อาสาบ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
4)นางบุญสา ภูแผ่นนาบ้านเลขที่ 80 ม.5 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5)นางบุกดี คำด้วง บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์