• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชม. หลังมีมวลน้ำท่วมถนน 214 สูงกว่า 90 ซม.

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยนางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แจ้งว่า วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. สถานการณ์น้ำท่วม เส้นทาง สาย กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 (ช่วงจากบ้านหัวแฮด ถึง บ้านท่ากลาง)

 • ช่วง ที่ (1.) กม.23+200 – กม.24+300 ระดับน้ำสูง 85 – 90 ซม. *** รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
 • ช่วง ที่ (2.) กม.24+400 – กม.27+800 ระดับน้ำสูง 40-45 ซม. *** รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จึงได้ทำการปิดการจราจร ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยขอให้ใช้ทางเลี่ยง ดังนี้

 1. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ <-> จ.มหาสารคาม <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 12 <-> ทางหลวงหมายเลข 213 <-> ทางหลวงหมายเลข 23 ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร
 2. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ <-> สี่แยกบ้านบ่อ <-> อ.โพนทอง <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 214 <-> ทางหลวงหมายเลข 2116 <-> ทางหลวงหมายเลข 2044 ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
 3. ทางเลี่ยงจุดน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ <-> สี่แยกบ้านบ่อ <-> บ้านโคกหนองบัว <-> จ.ร้อยเอ็ด
  ทางหลวงหมายเลข 214 <-> ทางหลวงหมายเลข 2116 <-> ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.4079 <-> ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.4026 ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร

โดยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้จัดเวรยามเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกตลอด 24 ชม. สอบถามข้อมูล โทร. 087-3001555 , โทร. 092-4169788

#แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586