• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์จัดคอนเสิร์ตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่บริเวณลานหน้าห้างบิ๊กซี กาฬสินธุ์ กลุ่มฮักแพง เบิ่งแญงกัน คอนเสิร์ตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภศิษย์   กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

นายอุทัย  แก้วกล้า ประธานจัดงานด้วยขณะนี้ ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเป็นอย่างมาก จังหวัดกาฬสินธุ์เองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้เกิดอุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 อำเภอ คือ อ.ร่องคำ อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.กุฉินารายณ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.สามชัย อ.สหัสขันธ์ อ.หนองกุงศรี อ.ท่าคันโท และยางตลาด จำนวน 35 ตำบล 193 หมู่บ้าน 8,197 ครัวเรือน 2,348 หลังคาเรือน ถนน 12 สาย วัด 14 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง รพ.สต. 2 แห่ง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จากผล กระทบดังกล่าว

จึงได้ก่อตั้ง “กลุ่มฮักแพง เบิ่งแญงกันขึ้น” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจึงได้จัด “คอนเสิร์ตรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565” ขึ้น เพื่อจัดหารายได้สำหรับจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม

ทั้งนี้ได้มีนักร้องศิลปินชื่อดัง มาร่วมในคอนเสิร์ตในครั้งนี้  ได้แก่ วงซูซู, ลำไยไหทองคำ , แสงดาว พิมมะศรี, เนส พรอำนาจ, เนย ญาดา และศิลปินที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกมากมายหลายท่าน