• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

กาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ประสบภัย

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สมใจ เชาว์พานิช ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ให้นำน้ำดื่มไปร่วมบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลน้ำท่วมถนน และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม นำโดยนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู รด.จิตอาสา ได้นำน้ำดื่มมามอบให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นำกระสอบทรายกั้นน้ำที่บริเวณบ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ประสบภัยในครั้งนี้

โดยทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้สถานการณ์กลับมาโดยเร็ว ทางวิทยาลัยการการอาชีพกาฬสินธุ์ จึงได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

โดยหลังจากน้ำลดทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ก็จะนำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำศูนย์ซ่อมสร้าง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องยนต์ และสิ่งต่างๆที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากน้ำลดแล้ว