• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

จังหวัดกาฬสินธุ์ วางมาตรการเข้มดูแลเยาวชน ดื่มไม่ขับ

จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้ำทุกด่านตรวจ และด่านชุมชน กวดขันเข้มข้นดูแลดื่มไม่ขับ โดยเฉพาะในเยาวชน หลังพบอุบัติเหตุ จากเมาแล้วขับในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมขยายผลเตือนร้านค้าไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ติดตามสถานการณ์ประจำวัน พบอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในพื้นที่และเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยสาเหตุหลักจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็วในยวดยานพาหนะรถจักรยานยนต์ เป็นลำดับแรก และรถเก๋ง ลำดับถัดมา นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเกิดเหตุในเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยนโยบายของนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้วางมาตรการเข้มข้น โดยเน้นย้ำให้ด่านชุมชน เพิ่มการกวดขัน ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้ติดตามขยายผลกรณีที่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มแล้วขับ เพื่อการดำเนินคดีทางกฎหมาย เน้นย้ำร้านค้าไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายและจะดำเนินคดีอย่างจริงจัง

เสียง-นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รก.หน.ปภ.กาฬสินธุ์

นางสาวรุจิเรขา จันทรสมบัติ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อำเภอยางตลาดได้ขานรับนโยบายมาตรการการดูแลความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วน จัดด่านชุมชน เพื่อความเข้มข้นในการตรวจตรา กวดขันให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการดื่มไม่ขับ ทั้งประชาชนทั่วไปและเยาวชน ซึ่งได้มีการตรวจตรา ทำความเข้าใจกับร้านค้าในการไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ตักเตือนทั้งเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ และการขับขี่ยวดยานพาหนะ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เสียง-รุจิเรขา จันทรสมบัติ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์