• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน ขับเคลื่อนกิจกรรมทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าร่วมทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)

ในการนี้ นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯในครั้งนี้ ณ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา คณะ อาจารย์จากมหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน ตำบล เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเข้าร่วมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 Champ ในชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com