• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

จัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นวิทยาลัยชื่อดังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผลิตกำลังคนมาแล้วกว่า 70 ปี เดิมชื่อ โรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ปัจจุบันชื่อวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬา พระวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 4,564 คน ร่วมทำการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อลดปัญหายาเสพติด และยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

แล้วมาดูการแสดงในพิธีเปิดงานของแต่ละสี ทั้ง 6 สี ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมมาอย่างดี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมาก สมกับเป็นการเปิดกีฬาของเด็กอาชีวะ ที่ไม่ได้จัดมากว่า 3 ปีเพราะช่วงโควิด โดยเฉพาะคณะสีฟ้า ที่จัดการแสดงเทิดไท้ราชวงศ์จักรี ได้อย่างอลังการ และก็ได้คะแนนชนะเลิศอันดับ 1 ในการแสดงครั้งนี้ไปครองอีกด้วย

ขอบคุณครับจาก อ.วัฒนะ สุขวาสนะ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com