• พฤหัส. พ.ย. 30th, 2023

คณะอนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแนวทางการประชาสัมพันธ์ ปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางแนวทางการสื่อสารประเด็นสำคัญไปสู่ประชาชน ทั้งเรื่องสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566

(23 ม.ค. 2566) ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชน ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้วางแนวทางประเด็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปี 2566 ระดับประเทศ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ โดยเรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG , การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 , การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ , สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต , รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล , ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย , และธรรมาภิบาลในการบริหารงานของรัฐ และ ประเด็นสื่อสารสำคัญต่างประเทศ ประกอบด้วย BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่ออนาคตไทย, Tech Innovation and Cooperation , Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้มีการนำประเด็นสื่อสารสำคัญ ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ปชส.กส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Science Park จับมือสำนักงานสภาเกษตรกรฯ วิจัยสรรพคุณน้ำมันกัญชง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ วิจัยพัฒนาผ้าไหมลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์ เป็นสินค้าท่องเที่ยวซอฟต์เพาเวอร์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ครั้งแรกของไทย หนึ่งเดียวในโลก
น้อมกราบสักการะ สรีระพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวชิรมุนี หลวงปู่หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ พระสงฆ์ผู้เปิดประตูแสงสว่าง นำความเจริญรุ่งเรืองทางทรัพยากรธรณี และการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!