• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

วันที่ 6 ก.พ. 2566 คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา “Kalasin next ลับคมผู้ประกอบการและการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ พร้อมรับคลื่นลูกใหม่ในโลกธุรกิจ” ดึงเจ้าของแบรนด์ PENGUIN EAT SHABU ต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat shabu และเจ้าของเพจ Torpenguin-ผู้ชายขายบริการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองประธานกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ ดร.แว็ค ชวลิต กงเพชร ผู้อำนวยการสถาบัน แบ่ง ปัน ญา โดยมีนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาจำนวน 300 คน

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้เรามีความตั้งใจที่จะมาจัดงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวข้อสำหรับผู้ประกอบการและว่าที่ผู้ประกอบการโดยตรง เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะมาจากฐานราก ก็คือผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยหรือว่า SME ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ทำการติดอาวุธทางปัญหา ให้ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีสัมมนา Kalasin next ลับคมผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ในวันนี้ขึ้น

ด้านคุณต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat shabu และเจ้าของเพจ Torpenguin-ผู้ชายขายบริการ วิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนา ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาสำคัญว่า วิธีคิดการเป็นผู้นำกลายพันธุ์ หรือวิธีการคิดให้เป็นผู้ประกอบการบนโลกออนไลน์ไว้ 8 ข้อ ประกอบด้วย

  1. ถ้าทำดีกว่าคู่แข่งไม่ได้ ให้ทำสิ่งที่แตกต่าง
  2. ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากขาย
  3. เดินเข้าไปหาลูกค้า ไม่ใช่ให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเรา
  4. เล่าเรื่องด้วยอารมณ์ ไม่ใช่เหตุผล
  5. รู้ลึกในบางเรื่อง รู้กว้างในทุกเรื่อง
  6. ทำการตลาดต้องใส่ใจ มากกว่าใส่เงิน
  7. ทำธุรกิจอย่านึกถึงแต่กำไร ให้คิดถึงสังคมด้วย
  8. เปลี่ยนจาก Competitor เป็น Community

โดยหลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และยังถือเป็นอีกเวทีหนึ่ง ที่เป็นการสร้างมิติใหม่ให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานา มาอย่างโชกโชนกว่าจะถึงวันนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com