• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ให้เลือกตั้งใหม่เพราะ “ป้ายหาเสียงพ่นพิษ”

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้เผยแพร่คำพิพากษา คดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต. อบจ.1/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 1528/2565 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง กับนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ (ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) โดยในส่วนของนายชานุวัฒน์ เป็นกรณีที่ กกต. เห็นว่าการที่นายอนุชา สิงหะดี ผู้ช่วยหาเสียงของนายชานุวัฒน์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเก็บป้ายหาเสียงของนายชานุวัฒน์ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับนายชานุวัฒน์ เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา 108 วรรคสอง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

คลิกอ่านรายละเอียดคำพิพากษาฉบับเต็มที่นี่

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!