• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ จับมือ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิต จากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2 มิ.ย. 2565 เพื่อสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ และมีการแสดงบนเวทีกลางให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมทุกคืน

พล.ต.ต มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานผู้จัดงานกล่าวว่า “ขอเรียนเชิญพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทและสมาชิกสหกรณ์ผู้ขายสินค้า OTOP ทุกท่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมที่จะจัดงานและขอต้อนรับ ผู้ที่จะมาเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั่วไปอย่างแท้จริง และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตและสินค้าของเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค งานนี้จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ มีการแสดงบนเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงทุกคืน จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้ และขอให้มั่นใจได้ว่า เรามีมาตรการคัดกรองป้องกัน โควิด-19 ทุกช่องทาง และที่เน้นมากๆ ก็คือจะมีการตรวจผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานอย่างเคร่งครัด อย่าลืมมาจับจ่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด-19 นี้ มีทั้งสินค้าการเกษตร ประมง พืชผักผลไม้ สินค้าแปรรูป ปลาสด กุ้งสด สินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย”