• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

แบงก์ชาติขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการทำธุรกรรมพันธบัตรประเภทใบตราสาร (Scrip)ในพื้นที่สำนักงานภาค ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ติดต่อขอทำธุรกรรมได้ที่ ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 Email: PBD-BondServiceTeam@bot.or.th โทรศัพท์ 0-2283-5900