• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1

ขอเชิญท่านที่อยากแสดงฝีมือการทำอาหาร ในงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2565 ณ บิ๊กซี กาฬสินธุ์ กิจกรรมย่อย: การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 “The Best Local Chef Contest, Roi KaenSarn Sin 2022” ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. – 19.00 น. สนับสนุนการจัดงานโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ แฟนข่าวกาฬสินธุ์ น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ และสนับสนุนพื้นที่การประกวดโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด


กำหนดการเข้าร่วมการประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1
The Best Local Chef Contest, Roi KaenSarn Sin 2022

• 7 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1
ทีมละ 2 ท่าน ประกอบด้วยพ่อครัวหรือแม่ครัวหลัก 1 ท่าน และ ผู้ช่วย 1 ท่าน
1) ลงทะเบียนสมัครผ่านลิงค์ออนไลน์ (สามารถลงทะเบียนสมัครได้ก่อน)
2) ส่งคลิปนำเสนอรายการอาหาร ไม่เกิน 5 นาที (สามารถส่งคลิปหลังสมัครได้ แต่ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

• 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครเข้าร่วม การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “กุ้งก้ามกราม”
2) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ”

• 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแข่งขันในรอบ 10 ทีมสุดท้าย ของ
การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “กุ้งก้ามกราม” จำนวน 5 ทีม
2) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ” จำนวน 5 ทีม
*** ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับรางวัล ทีมละ 1,500 บาท


กำหนดการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1
The Best Local Chef Contest, Roi KaenSarn Sin 2022
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. – 19.00 น.

  • 16.00 น. – 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย 2 ประเภท ได้แก่
    1) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “กุ้งก้ามกราม” จำนวน 5 ทีม
    2) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ” จำนวน 5 ทีม
  • 16.30 น. – 16.45 น. คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดกติกาการแข่งขัน
  • 16.45 น. – 17.30 น. เริ่มการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
  • 17.30 น. – 18.00 น. กรรมการตัดสินจากการนำเสนอรายการอาหารอัตลักษณ์ถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 ของแต่ละทีม
  • 18.00 น. – 18.30 น. ประกาศผลรางวัล และมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม
  • 18.30 น. – 19.00 น. สรุปผลการจัดกิจกรรมย่อย: การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1

หมายเหตุ
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


กติกาเข้าร่วมการประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1
The Best Local Chef Contest, Roi KaenSarn Sin 2022

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่สารสินธุ์ ณ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แต่ละทีมต้องมีสมาชิกไม่เกิน 2 ท่าน
2. ต้องระบุประเภทที่สนใจเข้าร่วมประกวดมาให้ชัดเจน เพียง 1 ประเภท ได้แก่
2.1) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “กุ้งก้ามกราม”
2.2) ประเภทที่มีวัตถุดิบจาก “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ”
3. การส่งคลิป “นำเสนอรายการอาหาร” เข้าร่วมการประกวดฯ
• ให้แต่ละทีม ดำเนินการส่งคลิป “นำเสนอรายการอาหาร” ของตนเองมาที่อีเมล poom.mu@ksu.ac.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
• คลิปที่นำเสนอ ต้องมีรายละเอียดของเนื้อหา วัตถุดิบ กระบวนการประกอบอาหาร ไม่เกิน 5 นาที
• การนำเสนอรายการอาหารในคลิป ต้องสอดคล้องกับชื่อและวัตถุประสงค์โครงการ ที่เน้นส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร นำเสนอเรื่องราวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนเองได้
• เกณฑ์การให้คะแนน การตัดสินจากคลิป 100 คะแนน มี ดังนี้
• การตั้งชื่อ ที่มีอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
• การบรรยายที่เชื่อมโยงของท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 20 คะแนน
• วัตถุดิบ ที่ใช้ประกอบอาหาร 20 คะแนน
• ขั้นตอนการประกอบอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ 20 คะแนน
• การรักษาเวลา และภาพรวมในการนำเสนอ 20 คะแนน
4. การประกวดรอบสุดท้าย
เกณฑ์การตัดสิน รวม 200 คะแนะ ประกอบด้วย
4.1) ผลคะแนนจากคณะกรรมการ 100 คะแนน
• รสชาติและความกลมกล่อมของอาหาร 20 คะแนน
• คุณค่าโภชนาการของรายการอาหาร 20 คะแนน
• การนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนอัตลักษณ์อาหารถิ่น 20 คะแนน
• รูปลักษณ์ ความสวยงามของการจัดจาน 20 คะแนน
• ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถื่น 20 คะแนน
4.2) ผลคะแนนจากการมีส่วนร่วมของผู้เข้ามาร่วมงาน 100 คะแนน
• คะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วไปผู้มาร่วมกิจกรรมในงาน (คิดเป็นค่าร้อยละ)

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดได้ที่นี่

สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์กองประกวดที่นี่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com