• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2566 คัดเลือกตัวแทนไปชิงชัยในระดับภาค

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,200 คน

นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตื่นตัว และให้ความสนใจในการกีฬามากยิ่งขึ้น ไปสู่พฤติกรรมที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดโดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬาเป็นปัจจัยพื้นฐาน ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสต่อไป โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 – 25 ส.ค. 2566 ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษา เล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

“จึงขอฝากข้อคิด ให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”” นายก อบจ.กล่าวเสริมให้กำลังใจนักกีฬา

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com