• จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

ลูกเสือช่อสะอาด

  • Home
  • วก.กาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง รับธงลูกเสือช่อสะอาดจาก ป.ป.ช. เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์