• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

สินค้า GI

  • Home
  • กาฬสินธุ์จับมือหอการค้าไทย นำกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัด