• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ผู้ว่าฯ นั่งรถแต๊กแต๊ก เปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 ผลักดันพื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นอุทยานธรณี

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายปราชญา อุ่นเพชรวรกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 “เบิ่งกาฬสินธุ์ ถิ่นของดี สะออนจีโอปาร์ค” ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยมี ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 นางสาวแววตา นรทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ และนางสาวศศอร ขันสุภา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สินธร ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายอัครพล เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนวัน กาสี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพล มิ่งชัย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบุญมี แก่นนาคำ นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพิไรรัตน์ บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และน้องบีบี นางสาวนวพร อารัญภาณุ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3

งานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป ของดีของเด่นชุมชน กิจกรรม workshop เรียนรู้การสร้างสินค้าแบรนด์ไดโนเสาร์ ทริปรถรางพาเลาะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสหัสขันธ์ และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณี Geopark kalasin โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมรดกอันล้ำค่า ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา การแต่งกาย และทรัพยากรธรณี ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญระดับโลก นั่นก็คือ ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรณี ที่ได้จัดกิจกรรมไดโนพาเลาะขึ้นมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ได้รูจัก อุทยานธรณี หรือ kalasin geopark ว่าคืออะไร และทุกภาคส่วนในจังหวัดก็พร้อมผลักดันให้พื้นที่กาฬสินธุ์ ก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ และระดับโลก ” ด้านดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 กล่าวว่าอุทยานธรณี คือพื้นที่เชื่อมโยงมรดกทางธรณี ทางนิเวศวิทยา ทางวัฒนธรรม และผู้คน เข้าด้วยกัน เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมรดกทางธรณีวิทยา ซึ่งก็คือซากดึกดำบรรพ์ และยังมีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ บ่งบอกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานธรณี ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี ต่อไป

โดยก่อนจะเริ่มเปิดงาน ทางผู้จัดงานได้เตรียมรถแต๊กแต๊ก (รถอีแต๊ก) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมน้องบีบี้ รองมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ และ V.I.P. ได้นั่งรถเข้าไปยังบริเวณในงาน ซึ่งเมื่อคณะผู้ว่าฯ ได้ขึ้นบนหลังพ่วงท้ายเรียบร้อยแล้ว คนขับรถสตาร์ทรถยังไงก็ไม่สามารถสตาร์ทรถติดได้ จนต้องขอร้องให้พี่ไดโนเสาร์มาช่วยสตาร์ทให้ และพี่ไดโนเสาร์ใช้มือหมุนสตาร์ทเพียงรอบเดียวเครื่องก็สตาร์ทติด ซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือจากท่านผู้ว่าฯ และแขกผู้เข้าร่วมงานดังกึกก้องทั้งงาน ถือเป็นสีสัน และความสนุกสนานในช่วงพิธีเปิดได้เป็นอย่างดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com